Forlatt og alene!


1. februar fikk vi vite at 3 av 4 døveskoler skal legges ned, da jeg fikk høre dette fikk jeg en følelse av skuffelse.
Jeg har selv gått på en av de skolene, Hunstad skole.
Jeg har gått på hørende skole, men flyttet til Hunstad skole, fordi det er dårlig tilrettelagt på de vanlige offentlige skolene når det gjelder mange ting; med teleslynge, lærerne visste ikke hvordan de skulle forholde seg til meg, at de måtte se på meg når de snakket og være tydelig. De visste lite om hvordan det var å være hørselshemmet og ga meg diagnosen; lese- og skrive- vansker. Sammenlagt førte dette til at jeg ikke lærte så mye, og de andre barna i klassen oppfattet at det var noe galt med meg, og tok ikke kontakt med meg.

Da jeg kom til Hunstad skole, kom jeg til et nytt miljø, men der hadde de alle det samme problemet som meg. Der fikk jeg lære tegnspråk som gjorde det lettere for meg å oppfatte ting, og det var et godt miljø som jeg trivdes i.

Det er mange som sier at det kommer til å gå bra på hjemmeskolene som elevene skal gå på, og at kontaktlærerne kommer til å legge til rette for den tunghørte personen. Elevene i klassen kan lære seg tegnspråk. Men, det er ikke sikkert at det kommer til å bli så lett for den hørselshemmede personen. Det tar tid å lære tegnspråk og derfor kan det også ta tid før man kan forstå den hørselshemmete eleven og omvendt. Det er heller ikke sikkert at lærerne har kompetanse nok, til å vite hva den hørselshemmede eleven trenger. Og hvis alle skolene som har en hørselshemmet elev skal ha kurs i hvordan det er og være ?døv? vil det bli dyrt, og etter hvert skli ut fordi skolene ikke har råd, det er heller ikke sikkert at skolen vil prioritere det å tilrettelegge, og tenker at det er noe annet i veien med eleven, eller eleven har jo høreapparat så da hører han vel bra da?

Det blir kanskje vanskelig og skape et godt tegnspråk miljø på en ?hørende skole? og vil tegnspråket på denne måten forsvinne? Tenk hvis tegnspråket forsvinner, hvordan skal det da være mulig for døve å oppfatte det som blir sagt. De døve kan operere CI (Cochlea-implantat), men det er ikke alltid det blir vellykket, og alle hører ikke like bra med CI. Hvis det er slik at legene sier til foreldrene at barna deres kommer til å høre bra og vil fungere som hørende, da må man anta at de fleste foreldre velger CI. Men tenk når barna deres begynner på skolen, da kan det bli vanskelig. De andre elevene oppfatter at det er noe annerledes med den hørselshemmede og trekker seg kanskje vekk. I verste fall begynner de kanskje å erte/mobbe den personen, selv ble jeg mobbet av både lærere og elever. Det føles ikke godt for den hørselshemmede som ikke har valgt å høre dårlig.

Jeg ble mobbet på den måten at læreren ikke skjønte hvordan det er å være hørselshemmet og hadde lite eller ingen kompetanse om hørselshemming. Jeg har flere eksempler på det, her kommer noen. En gang jeg satt i klasserommet alene i et friminutt, så kom en lærer forbi og stoppet rett etter og så inn døren til klasserommet, spurte om det var her jeg satt, ja svarte jeg, og så gikk han igjen. Jeg satt ofte alene i friminuttene p.g.a. at det var vanskelig å kommunisere med de andre elevene. Det var også en gang vi hadde undervisning, så begynte læreren og hviske, jeg trodde det ikke var meningen at jeg skulle få det med meg.

Jeg ble også satt ned noen klasser i somme fag fordi lærerne sa jeg ikke var på samme nivå som de andre medelevene. Da jeg hadde fullført norsk juletentamen i 9 klasse, ringte læreren min hjem og sa at jeg ikke kunne få karakter i faget fordi jeg ikke var kommet så langt som de andre, men karakterene viste noe annet når jeg var ferdig med 10. klasse på Hunstad skole.

Etter halve 9. klasse ble jeg sykemeldt, orket ikke å gå på skolen lenger. Jeg fikk prøve meg som deltidselev på Hunstad, og ønsket å begynne der.

Det var også snakk om en tvilling skole/samlokalisering med hørende skole, noe ?de? var begynt å planlegge, og nå skal det plutselig ikke bli noe av?

(Dikt)
Kven er eg?
Er eg ein tideigare viking?
Har eg våre en hund før?
Har eg våre en sommerfugl før?
At er så rart, eg veit ikkje kven eg er.
Kven er eg?

Anonym

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits