Kjære Kristin

Kjære Kristin,

Leser i Dagbladet i dag at du uttaler følgende i en artikkel om skolene for døvblinde:

"Vi er klare over at dette er veldig sårbare elever. Det har aldri vært et spørsmål om penger. Forklaringen er at vi er midt i en prosess som dreier seg om statlige skoler for hørselshemmede barn. Her kom vi i skade for å ikke skille godt nok mellom gruppen som er hørselshemmet og den døvblinde gruppen som trenger spesiell oppfølging, sier Halvorsen."

Dersom du er sitert riktig, mener du altså at hørselshemmede barn ikke trenger spesiell oppfølging?

Kan jeg få fortelle deg noe?

Man KAN rett og slett ikke plassere en døv 7-åring i en klasse med bare hørende barn og tro at dette automatisk skal bli en sunn og velfungerende person.

Prøv selv å gå en dag uten å høre. Ta gjerne en prat med statssekretær Lotte Grepp Knutsen i Kulturdepartementet, som så film med øreklokker på, og etterpå uttalte:

"Jeg hørte litt, men fikk ikke med meg særlig mye av dialogene og stemningen, spesielt ikke dialogene til de som sto vendt bort fra kamera. Det var ganske enkelt krevende. Dette understreker bare at teksting er viktig og skal gjennomføres. Så all ære til HLFU som på denne måten fikk demonstrert sitt poeng på en meget ?talende? måte, sier Grepp Knutsen."

Tenk deg da at du sitter på skolen, er 7 år gammel og skal lære bokstaver, lyder, matte - og etterpå gå ut i friminuttet og prøve å fungere i lek sammen med de andre, som alle hører normalt. Du er den eneste med ditt handikap og ingen hjelpemidler i hele verden kan lære deg å HØRE!

Døve har sitt eget språk - tegnspråk. Det er lovfestet at døve barn har rett på opplæring i tegnspråk. Hvordan skal vi sikre at alle lærere rundt om i Norges små kommuner skal lære seg språket (det er et SPRÅK, som tar lang tid å lære) godt nok til å kunne kommunisere? Vil du kreve at alle normalthørende medelever lærer seg tegnspråk, slik at barnet får med seg alt som blir sagt?

Ved å nedlegge døveskolene nedlegges også korttidstilbudet til disse svært utsatte barna. Samtidig raseres et kompetansemiljø og et språkmiljø. Det er feil vei å gå når tegnspråket endelig er blitt godkjent som et selvstendig språk i Norge.

Så kan dere gjerne argumentere med at elevtallet synker. Vet du hvorfor, Kristin? Det er fordi foreldrene blir rådet til å la barnet gå i hjemmeskolen. Og foreldre som nettopp har fått et døvt barn vet like lite som deg om døve, er fortvilet og støtter seg på råd fra "fagpersonalet" i kommunen. Men de fleste innser etter noen år at barnet trenger mer, og sender barnet på deltidstilbudet til døveskolen. Også dette vil du legge ned.
Lytt til disse foreldrene, Kristin. Hør hva de så fortvilt har prøvd å fortelle deg i så mange år.

Eller lytt til meg - som gikk ni år på "hørende" grunnskole, og aldri var Frode - men "han med ørene". En "utfordring" - han det skulle "tilrettelegges" for. Da jeg var 16 begynte jeg på videregående skole for hørselshemmede (også de nedlagt i dag). Der ble jeg Frode - og i dag er jeg et helt menneske som bidrar til samfunnet, betaler skatt og ikke står i kø hos NAV.

Vær så snill Kristin: Du er leder for selve omsorgspartiet i Norge. Du vil ikke og kan ikke ha på samvittigheten at friske, mentalt oppegående mennesker ikke får den språklige og personlige utviklingen alle barn har soleklar rett på. Du MÅ ta grep og sikre tegnspråkmiljøet i Norge - sikre døve rett til å utvikle seg som selvstendige individer.

Vi har et usynlig handikap - vi har ingen rullestol eller hvit stokk å vise fram. Derfor er det så lett å overse oss når vi står der og lurer på hva som skjer. Men vi har et stort problem: Vi kan aldri lære å høre!

Vær så snill, Kristin. Du har evnen til å høre og evnen til å lytte. Hør oss nå! Det er nemlig siste sjanse for oss.

For oss er ikke døveskolene "spesialskoler" som stigmatiserer og umenneskeliggjør. For oss er skolene våre hjem, og tegnspråkmiljøet er vår familie.

 

Frode Nordeide

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits